No

Разлив на реке Самарке.

Открытка. 1904-1908 год. 

Издание 

Ефимов Д.П., 

Москва