No 56 

Плотина на реке Самарке. 

Открытка. 1900-1904 год. 

Издание 

Асмолов В.И., 

Самара