No 

Река Самарка в разливе. 

Открытка. 1900-1904 год. 

Издание 

Ефимов Д.П., 

Москва