No 115

Самара. Баржа под парусом / Баржи у пристани.

Открытка. 1904-1912 год. 

Издание 

Шанин, 

Самара-Оренбург